Missie

Fortech Studie wil meebouwen aan een toekomstgerichte energievoorziening die gebaseerd is op hernieuwbare bronnen. Het vinden van een evenwicht tussen welzijn, economie en ecologie is de kern van onze onderneming.
Ons milieubeleid kan u hier lezen.

Activiteiten

Fortech Studie is actief op het vlak van onderzoek, projectontwikkeling, projectleiding en beheer van windenergieprojecten. Van concept tot stroomlevering.

EMAS

LogoEMASSysteemFortech Studie doorliep met succes het prestigieuze EMAS audit en bekwam het ISO 14000 certificaat.

Mensen

Fortech Studie is een ervaren en enthousiast bedrijf. Haar medewerkers vormen een interessante mix aan competenties. Hun gedrevenheid om een bijdrage te leveren aan de energievoorziening van de toekomst staat garant voor kwaliteit.