Onze Historiek

Fortech Studie werd in 2000 opgericht met de intentie om windenergieprojecten mogelijk te maken in Vlaanderen. Toen was het nog niet mogelijk om dit te realiseren in landbouwgebied.

Ondertussen zijn windturbines deel van het Vlaamse landschap en hebben we heel wat expertise opgebouwd in zowel de projectontwikkeling als de uitbating.

Visie op stakeholders

Buren, grondeigenaars, pachters, natuur… ze maken allemaal integraal deel uit van een windproject en verdienen de nodige zorg.

Visie op windenergie en opslag

Windenergie maakt, naast zonne-energie en gas, deel uit van de energietransitie 2050. Opslag is momenteel nog duur. Wel is het interessant om op de mix met warmte te beginnen inspelen.

Visie op kwaliteit

D.m.v. inzichten, ervaring en monitoring verbeteren we continu de kwaliteit. Kwaliteit van projectontwerp tot projectuitvoering en uitbating.

Duurzaam wind oogsten?