Communicatie is van groot belang in de ontwikkeling van een windpark. Buren, verenigingen en overheden zitten vaak met vragen. Een duidelijke uiteenzetting van de plannen en de te verwachten impact én de mogelijkheid geven om  vragen te stellen en gedegen realistische antwoorden kunnen geven is van groot belang om de relaties constructief op te bouwen. Ook een bezoek aan een bestaand windpark helpt om een eerste beeld te geven van de te verwachten wijziging.

Fortech Studie kan u ondersteunen bij de voorbereiding van de communicatie, de gesprekken, de infomomenten en het bezoek aan een windpark.

Meer draagvlak en begrip voor je windproject?