Windpark-koren-2

Er zijn vele leveranciers en windturbinemodellen op de markt. De markt evolueert ook snel.

Fortech Studie kan u adviseren bij volgende vragen:

  • Welke windturbine passen best op de lokaties die u voor ogen hebt?
  • Welke kosten zijn daaraan verbonden?
  • Welke opbrengsten zijn te verwachten?
  • Welke technische details zijn belangrijk in de contractonderhandeling?

Technisch en omgevingsgewijs de beste windturbines kiezen?