Inplantingsplan

Eens de lokaties voor het te ontwikkelen windpark gekozen zijn, dient er met de grondeigenaars en eventuele pachters contact opgenomen te worden om de afspraken daaromtrent in een overeenkomst te gieten. Grondeigenaars en eventuele pachters zijn een belangerijke stakeholder in de latere uitbating, daarom communiceren we graag helder met hen over het te verwachten parcours, de mogelijke werken en de inhoud van de overeenkomst.

Fortech Studie kan voor u overeenkomsten opstellen op maat en de gesprekken en communicatie met de betrokken partijen begeleiden.

Goede en heldere communicatie met de grondeigenaars en eventuele pachters?