Eens de lokaties gekozen en de grondcontracten afgerond zijn, er eventueel een eerste contact is geweest met buren, kan er begonnen worden met het echte studiewerk en de voorbereiding van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Fortech Studie kan de verschillende studies voor u opvolgen en nalezen, kan de lokalisatienota samenstellen en eventueel ook plans opmaken voor de windparkvergunningsaanvraag. We kunnen ook de indiening voor u verzorgen in het omgevingsloket en indien gewenst u ook begeleiden in het vergunningsproces (volledig en ontvankelijk, openbaar onderzoek, adviezen en antwoorden, …).

Minder zorgen over de vergunningsaanvraag?