Windpark-avond

Voor de uitbating van uw windpark kan u vertrouwen op wat de leverancier u als service provider vertelt of u kan zelf mee de windparken willen opvolgen, analyseren en de service provider aanspreken op zaken die niet naar wens verlopen.

In dit geval kan Fortech Studie:

  • uw windpark laten opnemen in een software pakket waardoor u de gegevens van het windpark of de verschillende windparken kan ontsluiten in 1 systeem
  • aan u rapporteren wat er niet optimaal verloopt
  • keuringen opvolgen
  • metingen voorstellen die u een beter inzicht geven in specifieke technische aspecten

Technisch beter geïnformeerd zijn over uw windpark?