Grondcontracten

ServicesGrondcontracten Omgevingsvergunning Communicatie buurt Keuze windturbines Uitbating windpark Eens de lokaties voor het te ontwikkelen windpark gekozen zijn, dient er met de grondeigenaars en eventuele pachters contact opgenomen te worden om de afspraken daaromtrent in een overeenkomst te gieten. Grondeigenaars en eventuele pachters zijn een belangerijke stakeholder in de latere uitbating, daarom communiceren we graag [...]
Read more

Omgevingsvergunning

ServicesGrondcontracten Omgevingsvergunning Communicatie buurt Keuze windturbines Uitbating windpark Eens de lokaties gekozen en de grondcontracten afgerond zijn, er eventueel een eerste contact is geweest met buren, kan er begonnen worden met het echte studiewerk en de voorbereiding van de omgevingsvergunningsaanvraag. Fortech Studie kan de verschillende studies voor u opvolgen en nalezen, kan de lokalisatienota samenstellen [...]
Read more

Communicatie buurt

ServicesGrondcontracten Omgevingsvergunning Communicatie buurt Keuze windturbines Uitbating windpark Communicatie is van groot belang in de ontwikkeling van een windpark. Buren, verenigingen en overheden zitten vaak met vragen. Een duidelijke uiteenzetting van de plannen en de te verwachten impact én de mogelijkheid geven om  vragen te stellen en gedegen realistische antwoorden kunnen geven is van groot [...]
Read more

Keuze windturbines

ServicesGrondcontracten Omgevingsvergunning Communicatie buurt Keuze windturbines Uitbating windpark Er zijn vele leveranciers en windturbinemodellen op de markt. De markt evolueert ook snel. Fortech Studie kan u adviseren bij volgende vragen: Welke windturbine passen best op de lokaties die u voor ogen hebt? Welke kosten zijn daaraan verbonden? Welke opbrengsten zijn te verwachten? Welke technische details [...]
Read more

Uitbating windpark

ServicesGrondcontracten Omgevingsvergunning Communicatie buurt Keuze windturbines Uitbating windpark Voor de uitbating van uw windpark kan u vertrouwen op wat de leverancier u als service provider vertelt of u kan zelf mee de windparken willen opvolgen, analyseren en de service provider aanspreken op zaken die niet naar wens verlopen. In dit geval kan Fortech Studie: uw [...]
Read more